Diváci

Letošní bitva se uskuteční v sobotu 25. 5. 2024 na lipské hoře, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho, jak pravděpodobně mohla ona bitva, která vstoupila do učebnic dějepisu vypadat.

Program začíná v 11.00 hod. otevřením historickémo tržiště. Během dne probíhá každou hodinu tématický doprovodný program zaměřený na vojenství doby husitské. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století. Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Tradičně se představí i dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní (kuše, praky, fustibaly aj.). Vše je opět zaměřeno na období patnáctého století v Čechách.
Svými tóny oživí pláň u mohyly dobová hudba v podání dobové kapely Peregrin či výuku tanců v podání souboru Kancioneta. Do programu jsou zařazeny dětské dobové hry, soutěže a řemesla. Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, která ukončila období husitských válek. Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 15.00 hod.

Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. V neděli 30. 5. 1434 se na Lipské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

Obec Lipany a památník bitvy, kde se bitva odehraje, se nachází mezi Českým Brodem a Kouřimí od Prahy směrem na Kolín – viz. mapka.

BITVA bude za každého počasí

Vstupné:

Dospělí 100,-
Děti zdarma

Parkování je zajištěno v katastru obce, prosíme respektujte značení a instrukce na místě.

Plakát na ročník 2024 ke stažení zde: Plakát 2024
Budeme vděčni za jeho „legální“ výlep.

Případné další aktuální informace k nalezení na Facebooku.

Mapka: