Informace pro účinkující

Rádi vás uvítáme na naší bitvě, která se v letošním roce uskuteční 25.5.2023. Pokud chcete dorazit napište nám prosím na email: semrad69@seznam.cz, ať můžeme správně nadimenzovat zázemí. Dorazit můžete od pátku 24.5.2024 (dřívější příjezd možný po dohodě). V sobotu bude nácvik od 9:30 – prosím, buďte dochvilní.

Na letošním bitvě jsou tedy výstrojní podmínky stejné jako na posledním uskutečněném ročníku, ale vždy je co zlepšovat. Přidržte se tedy dosud nepřekonaného výstrojního manuálu na Zbořený Kostelec Výstrojní podmínky Bitvy o Brod (Ke stažení zde) a dbejte se vyvarovat na dané období nedpovídající výzbroje a odění.

Do bitvy u Lipan určitě nepatří  šalíře se sklopným hledím,  kanelované zbroje, velké myšky. Tedy všeobecně zbroje náležející do druhé poloviny patnáctého století. Samozřejmě pak i opačně nenoste vysloveně staré typy přileb či ochranného odění spadající do jiného období. Tedy normanky, kbelcové či hrncové přilby, mandlové či velké trojúhelníkové štíty a podobně. U zbraní je to obdobné.

Též upozorňujeme na skutečnost, že ani lučištníci do bitvy u Lipan rozhodně nepatří, ale dobrých kušeníků a střelců z ručnic, píšťal či hákovnic není nikdy dost a jsou vítáni.

Dále  je si třeba uvědomit, že v bitvě u Lipan proti sobě stála dvě česká vojska, tedy žádní Kumáni, křižáci či Zikmundovi uherští bojovníci. Prosím zohledněte i toto. Pokud tedy někdo plánujete vylepšení výstroje či si nejste jist svou výstrojí a výzbrojí, vhodný směr můžete nalézt ve výstrojních podmínkách bitvy o brod- viz. odkaz výše či se přímo dohodněte s orgánizátory.

Prosíme dbejte těchto výstrojních podmínek, neboť bitva má přídomek historická a tedy se historii chceme pokud možno i co nejvíce přiblížit, nekažte tedy zbytečně tuto snahu a dojem neodpovídajícím či nehistorickým vybavením.

Voda, palivové dřevo, sláma, sociální zázemí WC, mytí a parkování zajištěno.

Plakát na ročník 2024 ke stažení zde: Plakát_2024

Budeme vděčni za jeho „legální“ výlep.